Business Central (Navision)

Lees hier hoe je gebruik kunt maken van de Business Central koppeling.

Uitleg

Hoofdstukken

Koppeling activeren

Voor de koppeling tussen STA en Business Central werken we samen met 4PS. Als je gebruik wilt maken van de koppeling neem dan eerst contact met ons op. Vervolgens kun je bij 4PS de gegevens aanvragen om de koppeling te activeren.

Belangrijk: zorg dat je eerst contact opneemt met jullie eigen "accountmanager" van 4PS om de api te activeren. Vraag ook of ze de authenticatiegegevens (OAuth) regelen zodat wij de koppeling kunnen testen. Zonder deze gegevens kunnen wij de koppeling niet activeren.

Authenticatie mechanisme

We ondersteunen de volgende authenticatie mechanisme:

 • Basic
  • Webservice host
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
 • NTLM
  • Webservice host
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
 • OAuth 2.0 (nieuwste versie)
  • Webservice host

  • Tenant id

  • Client id

  • Client secret

  • Scope

Na het invoeren van de gegevens krijg je vier stappen te zien die een voorbeeld geven van de gegevens uit Business Central. In deze stappen moet je goed controleren of de data gematcht kan worden om onnodig dubbele data te voorkomen.

Welke gegevens worden opgehaald?

Met de koppeling tussen STA en Business Central worden de volgende gegevens in STA opgeslagen. Er worden geen gegevens naar Business Central teruggestuurd.

Project

 • Project code

 • Omschrijving

 • Adres

 • Projectteam

Bouwnummers

 • Bouwnummer code

 • Straat (adres)

 • Status

 • Eigenaar soort (koper/huurder)

 • Eigenaar

Project onderaannemers/leveranciers

 • Contact (link tussen project en contact, zie contactgegevens)

Personeel

 • Functie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Email

 • Actief status

 • Rollen (alleen personeelsrol)

Contacten

 • Voornaam

 • Straat

 • Postcode

 • Plaats

 • Telefoon

 • Email

Bedrijven

 • Bedrijfsnaam

 • Straat

 • Postcode

 • Plaats

 • Telefoon

 • Email

 • Codering zoals 000 etc.

Bestaande gegevens koppelen

De koppeling herkend data op verschillende manieren. Standaard wordt een unieke waarde vanuit Business Central opgeslagen in STA. Deze waarde gebruiken we om in het vervolg data te kunnen herkennen. Maar in het begin is deze koppeling van data er nog niet en zal het systeem dit op basis van e-mailadressen doen.

 

Meerdere administraties

Maak je binnen Business Central gebruik van meerdere administraties dan kun je deze gezamenlijk koppelen in een STA omgeving. Hiervoor is een /STA_Companies endpoint vereist. Dit endpoint haalt de administraties op die je met STA wilt koppelen. Voor het authenticeren bij de verschillende administraties dient dezelfde login gebruikt te worden.

Je kunt ook ervoor kiezen om de CRM over meerdere bedrijven centraal te houden. Dit stel je in bij het activeren van de koppeling.

Vereisten koppeling

 • De koppeling is gebaseerd op OData v4

 • Project nummer moet in zowel STA als Business Central exact gelijk zijn. Anders wordt er een nieuw project gemaakt

 • Bouwnummer code moet in STA als Business Central exact gelijk zijn

 • Bedrijven (leveranciers etc.) kunnen voorzien worden van een "_Authority_Type". Dit veld zorgt ervoor dat de disciplines van Business Central in STA Software worden overgenomen. Dit kun je vooraf instellen middels de instellingen van de koppeling
  • Het veld "_Authority_Type" moet exact deze naam hebben en wordt meegestuurd met het endpoint "STA_Subcontractors"
  • Bij meerdere disciplines worden deze met een "|" teken gescheiden
  • Als het niet meegestuurd wordt, wordt er ook niets mee gedaan
 • Projecten moeten een van de onderstaande project statussen hebben om als actief project geïmporteerd te worden. Je kunt bij het activeren van de koppeling bepalen welke statussen je als een actief project beschouwd

  • Preparation

  • Production
  • Technical Finished
  • Administrative Finished
 • Het projectteam moet op contactpersoon niveau gekoppeld worden aan het project

 • Alleen personeel met een e-mailadres wordt geïmporteerd

Heb je het antwoord gevonden?